Bảng báo giá chung cư CT8 Đại Thanh

[giaban]15tr/m2[/giaban] [vitri]Đại Thanh [/vitri] [loaihinh]Chung cư trung cấp[/loaihinh] [chudautu]Mường Thanh[/chudautu] [chitiet]

Bảng báo giá chung cư CT8 Đại Thanh

Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến ít nhất 2 nhân viên trong sàn để nhận được dịch vụ tư vấn miễn phí tốt nhất từ BĐS Mường Thanh
Quý khách hãy truy cập vào sanmuongthanh.org để cập nhật thông tin , báo giá mua bán hàng ngày
 Xin trân trọng cảm ơn!
 
Bảng Báo Giá Chung Cư CT8 Đại Thanh
Cập nhật ngày 26/11/2016
 
KĐT
Tòa nhà
Tầng
Phòng
Diện tích (m2)
Hướng ban công
Hướng cửa
Giá gốc (trđ)
Tiến độ TT

Tổng số tiền mua căn hộ
Đại Thanh
CT8C
17
2
59.88
Đông Bắc
Tây Bắc
13
100%
1080 triệu có NT
Đại Thanh
CT8A
18
2
59.88
Đông Bắc
Tây Bắc
13
100%
950 triệu không bao tên
Đại Thanh
CT8C
18
2
59.88
Đông Bắc
Tây Bắc
13
100%
1.080 triệu có đồ
Đại Thanh
CT8B
18
2
59.88
Đông Bắc
Tây Bắc
13
100%
1050 triệu Full NT
Đại Thanh
CT8A
30
2
59.88
Đông Bắc
Tây Bắc
10
100%
Full NT


Đại Thanh
CT8C
4
4
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
700 triệu bao tên
Đại Thanh
CT8B
5
4
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
740 triệu bao tên có đồ
Đại Thanh
CT8B
8
4
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
730trđ có sổ
Đại ThanhCT8A     10       4   45.53Tây Bắc ô gócĐông Nam      12.36      100%
            730trđ có sổ
Đại Thanh
CT8B
18
4
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
700tr
Đại Thanh
CT8A
19
4
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
750 triệu bao tên
Đại Thanh
CT8B
23
4
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
780 triệu bao tên có đồ
Đại Thanh
CT8A
27
4
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
800 Full NT
Đại Thanh
CT8C
26
4
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
730 triệu bao tên
Đại Thanh
CT8B
27
4
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
720 triệu bao tên
Đại Thanh
CT8A
30
4
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
10.3
100%
700tr
Đại Thanh
CT8B
pent
4
55.12
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
10.3
100%
900 triệu không bao tên


Đại Thanh
CT8C
3
6
42.15
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
690 triệu bao tên
Đại Thanh
CT8C
4
6
42.15
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
670 triệu có đồ
Đại Thanh
CT8A
12
6
42.15
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
720 triệu bao tên
Đại Thanh
CT8C
19
6
42.15
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
680 triệu bao tên
Đại Thanh
CT8C
23
6
42.15
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
750 triệu
Đại Thanh
CT8B
25
6
42.15
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
700 triệu Full NT


Đại Thanh
CT8B
17
8
66.12
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
>1 tỷ
Đại Thanh
CT8B
20
8
66.12
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
1.115 triệu bao tên có đồ
Đại Thanh
CT8A
20
8
66.12
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
1,1 tỷ bao tên có đồ
Đại Thanh
CT8A
28
8
66.12
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
1.090 tỷ full đồ đẹp


Đại Thanh
CT8C
9
10
62.62
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
1 tỷ có đồ
Đại Thanh
CT8A
11
10
62.62
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
970 triệu bao tên
Đại Thanh
CT8A
14
10
62.62
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
1,1 tỷ/căn hộ Bao tên
Đại Thanh
CT8B
15
10
58.69
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
1 tỷ/căn có đồ


Đại Thanh
CT8B
5
12
58.69
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
900 triệu bao tên có nội thất
Đại Thanh  CT8C      6     12   45       Tây Bắc Đông Nam        13   100%
    700 triệu có đồ
Đại Thanh
CT8B
12
12
58.69
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
thỏa thuận
Đại Thanh
CT8A
15
12
54.71
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
900tr bao tên, full đồ.
Đại Thanh
CT8A
24
12
54.71
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
920 triệu bao tên full đồ
         

Đại Thanh
CT8C
6
14
66.12
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
1.05 tỷ bao tên sổ, có đồ.
Đại Thanh
CT8B
12A
14
66.12
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
1.1 tỷ có đồ
Đại Thanh
CT8C
12A
14
66.12
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
1.05 tỷ, bao tên, full đồ.
Đại Thanh
CT8A
14
14
66.12
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
1 tỷ ko bao tên
Đại Thanh
CT8B
15
14
66.12
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
1,1 tỷ có đồ
Đại Thanh
CT8A
17
14
66.12
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
1.030 triệu
Đại Thanh
CT8B
26
14
66.12
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
1.1 tỷ full đồ
Đại Thanh
CT8A
29
14
66.12
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
925 triệu bao tên
Đại Thanh
CT8A
30
14
66.12
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
Thỏa thuận(Full NT)


Đại Thanh
CT8B
7
16
42.15
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
700 triệu Bao tên
Đại Thanh
CT8A
8
16
42.15
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
700 triệu Bao tên
Đại Thanh
CT8C
11
16
42.15
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
700 triệu full đồ
Đại Thanh
CT8A
14
16
42.15
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
700 triệu có đồ
Đại Thanh
CT8C
18
16
42.15
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
770 triệu có đồ
Đại Thanh
CT8C
21
16
42.15
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
750 triệu có đồ
Đại Thanh
CT8B
24
16
42.15
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
700 triệu Full NT
Đại Thanh
CT8C
26
16
42.15
Tây Bắc
Đông Nam
12
100%
700 triệu có đồ


Đại Thanh
CT8C
16
18
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
720 triệu bao tên
Đại Thanh
CT8C
18
18
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
800 triệu, bao tên sổ.
Đại Thanh
CT8A
19
18
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
780 triệu Full NT
Đại Thanh
CT8B
19
18
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
850 triệu
Đại Thanh
CT8B
22
18
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
765 triệu có đồ
Đại Thanh
CT8B
23
18
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
12.36
100%
800 triệu có đồ
Đại Thanh
CT8A
30
18
45.53
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
10
100%
780 triệu


Đại Thanh
CT8B
9
20
59.88
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
TT
Đại Thanh
CT8C
11
20
59.88
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
1050 triệu có NT
Đại Thanh
CT8A
26
20
59.88
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
1 tỷ full đồ
Đại Thanh
CT8C
pent
20
55.01
Tây Nam
Đông Nam
10.3
100%
1.1 tỷ +40m sân vườn


Đại Thanh
CT8C
4
22
59.88
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
1.050 tỷ có đồ
Đại Thanh
CT8B
4
22
59.88
Tây Nam
Đông Nam
12
100%
860tr có đồ
Đại Thanh
CT8A
9
22
59.88
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
950tr BT có đồ
Đại Thanh
CT8B
10
22
59.88
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
950 triệu full đồ
Đại Thanh
CT8A
10
22
59.88
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
1.1 tỷ có đồ
Đại Thanh
CT8B
11
22
59.88
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
1.2 tỷ full đồ
Đại Thanh
CT8C
26
22
59.88
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
1 tỷ full đồ
Đại Thanh
CT8A
28
22
59.88
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
850trđ


Đại Thanh
CT8C
3
24
45.53
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
12.36
100%
820 triệu có đồ
Đại Thanh
CT8B
6
24
45.53
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
12.36
100%
770 triệu bao tên
Đại Thanh
CT8C
11
24
45.53
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
12.36
100%
850 triệu có đồ
Đại Thanh
CT8C
26
24
45.53
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
12.36
100%
730tr có NT
Đại Thanh
CT8C
31
24
45.53
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
10.3
100%
800tr Full NT


Đại Thanh
CT8A
2
26
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
725 triệu full đồ
Đại Thanh
CT8B
9
26
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
730 triệu bao tên full đồ
Đại Thanh
CT8B
16
26
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
680tr Full NT
Đại Thanh
CT8B
17
26
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
740 triệu bao tên full đồ
Đại Thanh
CT8A
19
26
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
680 triệu bao tên có đồ
Đại Thanh
CT8B
23
26
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
740 triệu có đồ
Đại Thanh
CT8C
25
26
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
750 triệu
Đại Thanh
CT8A
26
26
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
700 tiệu có đồ
Đại Thanh
CT8C
27
26
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
720tr có NT


Đại Thanh
CT8B
15
28
66.12
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
1,1 tỷ
Đại Thanh
CT8A
31
28
66.12
Đông Nam
Tây Bắc
10
100%
965 triệu bao tên có đồ


Đại Thanh
CT8C
12
30
58.69
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
1 tỷ có đồ
Đại Thanh
CT8B
17
30
58.69
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
1 tỷ bao tên có đồ
Đại Thanh
CT8B
28
30
58.69
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
950 triệu


Đại Thanh
CT8A
3
32
45.91
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
740 triệu bao tên, có đồ
Đại Thanh
CT8A
9
32
58.69
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
1.050 tỷ full đồ
Đại Thanh
CT8A
10
32
58.69
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
1 tỷ full đồ
Đại Thanh
CT8B
11
32
58.69
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
940tr bao tên, có sổ
Đại Thanh
CT8B
pent
32
45
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
690 triệu bao tên


Đại Thanh
CT8C
9
32
66.12
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
1.2 tỷ full đồ
Đại Thanh
CT8C
18
34
66.12
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
1.180 tỷ full nội thất
Đại Thanh
CT8B
24
34
66.12
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
980tr có NT
Đại Thanh
CT8C
25
34
66.12
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
980 triệu có đồ


Đại Thanh
CT8B
2
36
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
735 triệu bao tên
Đại Thanh
CT8A
3
36
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
680 triệu bao tên, có đồ
Đại Thanh
CT8B
5
36
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
655trđ
Đại Thanh
CT8C
9
36
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
750tr có NT
Đại Thanh
CT8B
17
36
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
730 triệu bao nửa tên có đồ
Đại Thanh
CT8A
17
36
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
700 triệu ko bao tên có đồ
Đại Thanh
CT8A
18
36
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
720 triệu có đồ
Đại Thanh
CT8A
24
36
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
750tr Full NT
Đại Thanh
CT8C
24
36
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
730 triệu có đồ
Đại Thanh
CT8C
28
36
42.15
Đông Nam
Tây Bắc
12
100%
700 triệu bao tên có đồ


Đại Thanh
CT8C
3
38
45.53
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
12.36
100%
800 triệu bao tên
Đại Thanh
CT8B
5
38
45.53
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
12.36
100%
800 triệu bao tên
Đại Thanh
CT8C
7
38
45.53
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
12.36
100%
770 trđ bao tên sổ.
Đại Thanh
CT8C
23
38
45.53
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
12.36
100%
830 trđ bao tên có đồ


Đại Thanh
CT8B
5
40
59.88
Đông Bắc
Đông Nam
13
100%
1 tỷ bao tên,có đồ
Đại Thanh
CT8A
9
40
59.88
Đông Bắc
Đông Nam
13
100%
1 tỷ
Đại Thanh
CT8B
17
40
59.88
Đông Bắc
Đông Nam
13
100%
1,1 tỷ bao tên có đồ, có sổ
Đại Thanh
CT8B
21
40
59.88
Đông Bắc
Đông Nam
13
100%
1,1 tỷ bao tên, full đồ
Đại Thanh
CT8B
20
40
59.88
Đông Bắc
Đông Nam
13
100%
TT
Đại Thanh
CT8B
22
40
59.88
Đông Bắc
Đông Nam
13
100%
1.020 triệu có đồ
Đại Thanh
CT8A
23
40
59.88
Đông Bắc
Đông Nam
13
100%
1050tr có đồ
Đại Thanh
CT8B
23
40
59.88
Đông Bắc
Đông Nam
13
100%
1,2 tỷ Full NT
Đại Thanh
CT8B
29
40
59.88
Đông Bắc
Đông Nam
13
100%
950 triệu
Đại Thanh
CT8C
30
40
59.88
Đông Bắc
Đông Nam
10.3
100%
950 triệu


Đại Thanh
CT8C
5
42
49.1
Thông Tầng
Thông Tầng

100%
830 Tr Bao tên


Đại Thanh
CT8C
5
46
100%

Đại Thanh
CT8B
4
48
100%
800 Full NT


Đại Thanh
CT8
kiot

45
Đông Nam

-
100%
55 triệu
Đại Thanh
CT8
kiot
38
45
Đông Nam

-
100%
50 triệuDự án khác

 [/chitiet]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0973 20 9988