Bảng báo giá liền kề Thanh Hà Mường Thanh Tòa B

[giaban]15tr/m2[/giaban] [vitri]Linh Đàm[/vitri] [loaihinh]Chung cư hot[/loaihinh] [chudautu]Mường Thanh[/chudautu]
 [chitiet]
Bảng báo giá liền kề Thanh Hà Mường Thanh Tòa B


TT Khu đô thị A/B Thửa Liền kề Diện tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Tiến độ Giá gốc (Triệu/m2/ô) Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) Số tiền GĐ 1 Tổng
1 Thanh Hà B B1-1 2 1 102 Góc vườn hoa ĐB 14m 60% 15,45 TT #VALUE! #VALUE!
2
3 Thanh Hà B B1-1 4 7 102 Góc vườn hoa ĐB 14m 60% 15,45 24,00 1.817,64 2.448,00
4 Thanh Hà B B1-1 4 8 102 Góc vườn hoa TN 25m 60% 15,45 29,30 2.358,24 2.988,60
5 Thanh Hà B B1-1 4 14 110,97 Góc Tây 25m 60% 16,5 38,50 3.539,94 4.272,35
6 Thanh Hà B B1-1 4 18 86,06 Tây Bắc 40m 60% 15 27,00 1.807,26 2.323,62
7 Thanh Hà B B1-1 4 19 86,07 Tây Bắc 40m 60% 15 27,00 1.807,47 2.323,89
8
9 Thanh Hà B B1-1 5 5 100 Đông Bắc 14m 60% 15 22,50 1.650,00 2.250,00
10
11 Thanh Hà B B1-1 6 6 100 Đông Bắc 14m 60% 15 22,50 1.650,00 2.250,00
12 Thanh Hà B B1-1 6 10 100 Tây Nam 25m 60% 15 27,00 2.100,00 2.700,00
13 Thanh Hà B B1-1 6 16 102 Góc vườn hoa TN 25m 60% 15,45 32,00 2.633,64 3.264,00
14
15 Thanh Hà B B1-1 7 1 127,5 Góc Tây Bắc 17m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
16
17 Thanh Hà B B1-1 8 3 100 Đông Bắc 14m 60% 15 20,50 1.450,00 2.050,00
18 Thanh Hà B B1-1 8 15 100 Tây Nam 25m 60% 16 26,00 1.960,00 2.600,00
19
20 Thanh Hà B B1-1 9 6 100 Đông Bắc 14m 60% 15 19,50 1.350,00 1.950,00
21 Thanh Hà B B1-1 9 13 100 Đông Nam 25m 60% 16,5 26,00 1.940,00 2.600,00
22 Thanh Hà B B1-1 9 19 100 Tây Nam 25m 60% 15 27,00 2.100,00 2.700,00
23 Thanh Hà B B1-1 9 24 100 Tây Nam 25m 60% 15 26,50 2.050,00 2.650,00
24
25 Thanh Hà B B1-1 10 10 90 Góc Đông Bắc 14m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
26 Thanh Hà B B1-1 10 11 90 Góc Tây Nam 14m 60% 18,54 23,50 1.447,56 2.115,00
27
28 Thanh Hà B B1-1 11 1 90 Góc Đông Bắc 14m 60% 16,5 24,30 1.593,00 2.187,00
29 Thanh Hà B B1-1 11 6 90 Đông Bắc 14m 60% 15 20,00 1.260,00 1.800,00
30 Thanh Hà B B1-1 11 16 90 Tây Nam 14m 60% 15 20,00 1.260,00 1.800,00
31
32 Thanh Hà B B1-1 12 1 90 Tây Nam 14m 60% 15 23,50 1.575,00 2.115,00
33 Thanh Hà B B1-1 12 8 90 Tây Nam 14m 60% 15 20,00 1.260,00 1.800,00
34 Thanh Hà B B1-1 12 22 90 Tây Nam 14m 60% 15 20,50 1.305,00 1.845,00
35 Thanh Hà B B1-1 12 25 90 Tây Nam 14m 60% 15 20,00 1.260,00 1.800,00
36 Thanh Hà B B1-1 12 26 90 Tây Nam 14m 60% 15 20,00 1.260,00 1.800,00
37
38 Thanh Hà B B1-1 14 19 90 Tây Bắc 17m 60% 15 23,00 1.530,00 2.070,00
39
40 Thanh Hà B B1-1 15 1 108 góc Đông Bắc 25m 60% 15 23,50 1.890,00 2.538,00
41 Thanh Hà B B1-1 15 2 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,50 1.395,00 1.935,00
42 Thanh Hà B B1-1 15 6 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,50 1.395,00 1.935,00
43 Thanh Hà B B1-1 15 7 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,50 1.395,00 1.935,00
44 Thanh Hà B B1-1 15 8 90 Đông Bắc 25m 60% 15 22,00 1.440,00 1.980,00
45 Thanh Hà B B1-1 15 25 90 Đông Bắc 25m 60% 15 19,50 1.215,00 1.755,00
46
47 Thanh Hà B B1-1 17 6 90 Đông Nam 25m 60% 15 26,00 1.800,00 2.340,00
48 Thanh Hà B B1-1 17 15 90 Đông Nam 14m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
49
50 Thanh Hà B B1-2 1 1 115 Góc Tây Bắc 25m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
51 Thanh Hà B B1-2 1 4 100 Đông Bắc 14m 60% 15 21,00 1.500,00 2.100,00
52 Thanh Hà B B1-2 1 7 100 Đông Bắc 14m 60% 15 20,00 1.400,00 2.000,00
53 Thanh Hà B B1-2 1 12 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,50 1.850,00 2.450,00
54 Thanh Hà B B1-2 1 17 100 Tây Nam 25m 60% 15 25,50 1.950,00 2.550,00
55 Thanh Hà B B1-2 1 18 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,50 1.850,00 2.450,00
56 Thanh Hà B B1-2 2 3 100 Đông Bắc 14m 60% 15 19,00 1.300,00 1.900,00
57 Thanh Hà B B1-2 2 4 100 Đông Bắc 14m 60% 15 21,00 1.500,00 2.100,00
58 Thanh Hà B B1-2 2 5 100 Đông Bắc 14m 60% 15 21,00 1.500,00 2.100,00
59 Thanh Hà B B1-2 2 8 100 Đông Bắc 14m 60% 15 21,00 1.500,00 2.100,00
60 Thanh Hà B B1-2 2 11 102 Góc vườn hoa ĐB 14m 60% 15 24,00 1.836,00 2.448,00
61 Thanh Hà B B1-2 2 12 102 Góc vườn hoa TN 25m 60% 15 28,00 2.244,00 2.856,00
62 Thanh Hà B B1-2 2 14 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,00 1.800,00 2.400,00
63 Thanh Hà B B1-2 2 18 100 Tây Nam 25m 60% 15 25,50 1.950,00 2.550,00
64 Thanh Hà B B1-2 2 19 100 Tây Nam 25m 60% 15 25,50 1.950,00 2.550,00
65 Thanh Hà B B1-2 2 20 100 Tây Nam 25m 60% 15 25,00 1.900,00 2.500,00
66
67 Thanh Hà B B1-2 3 4 100 Tây 14m 60% 15 19,50 1.350,00 1.950,00
68 Thanh Hà B B1-2 3 15 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,00 1.800,00 2.400,00
69 Thanh Hà B B1-2 3 22 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,00 1.800,00 2.400,00
70 Thanh Hà B B1-2 3 23 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,00 1.800,00 2.400,00
71
72 Thanh Hà B B1-2 4 4 100 Đông Bắc 14m 60% 15 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
73 Thanh Hà B B1-2 4 5 100 Đông Bắc 14m 60% 15 18,50 1.250,00 1.850,00
74 Thanh Hà B B1-2 4 6 100 Đông Bắc 14m 60% 15 18,50 1.250,00 1.850,00
75 Thanh Hà B B1-2 4 17 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,50 1.470,00 2.350,00
76 Thanh Hà B B1-2 4 21 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,60 1.480,00 2.360,00
77 Thanh Hà B B1-2 4 23 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,60 1.480,00 2.360,00
78
79 Thanh Hà B B1-2 5 24 100 Góc Tây Nam 25m 50% 22,66 25,50 1.417,00 2.550,00
80
81 Thanh Hà B B1-3 3 1 100 Góc vườn hoa ĐB 25m 60% 15,45 30,00 2.382,00 3.000,00
82 Thanh Hà B B1-3 3 2 100 Đông Bắc 25m 60% 12 26,50 2.170,00 2.650,00
83 Thanh Hà B B1-3 3 9 100 Đông Bắc 25m 60% 15 26,00 2.000,00 2.550,00
84 Thanh Hà B B1-3 4 5 100 Đông Bắc 25m 60% 15 26,00 2.000,00 2.550,00
85 Thanh Hà B B1-3 6 17 100 Tây Nam 17m 60% 15 24,50 1.850,00 2.450,00
86 Thanh Hà B B1-3 7 4 100 Đông Bắc 25m 60% 15 26,00 2.000,00 2.600,00
87 Thanh Hà B B1-3 8 2 100 Đông Bắc 25m 60% 15 26,00 2.000,00 2.600,00
88 Thanh Hà B B1-3 8 8 100 Đông Bắc 25m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
89 Thanh Hà B B1-3 8 11 100 Đông Bắc 25m 60% 12 TT #VALUE! #VALUE!
90 Thanh Hà B B1-3 9 3 100 Đông Bắc 25m 100% 13 25,60 2.560,00 2.560,00
91 Thanh Hà B B1-3 9 8 100 Đông Bắc 25m 60% 15 26,00 2.000,00 2.600,00
92 Thanh Hà B B1-3 9 13 100 Đông Bắc 25m 60% 15 27,00 2.100,00 2.700,00
93 Thanh Hà B B1-3 9 14 100 Đông Bắc 25m 60% 15 27,00 2.100,00 2.700,00
94 Thanh Hà B B1-3 11 9 100 Tây Nam 17m 60% 15 24,00 1.800,00 2.400,00
95 Thanh Hà B B1-3 14 10 100 Đông Bắc 17m 60% 15 24,00 1.800,00 2.400,00
96 Thanh Hà B B1-3 15 2 100 Đông Bắc 17m 60% 13 21,50 1.630,00 2.150,00
97 Thanh Hà B B1-3 15 17 126,85 Tây Nam 30m 60% 22 TT #VALUE! #VALUE!
98
99 Thanh Hà B B1-4 1 3 100 Đông Bắc 25m 60% 15 27,00 2.100,00 2.700,00
100 Thanh Hà B B1-4 1 6 100 Đông Bắc 25m 60% 15 25,00 1.900,00 2.500,00
101 Thanh Hà B B1-4 1 7 100 Đông Bắc 25m 60% 15 25,00 1.900,00 2.500,00
102
103 Thanh Hà B B1-4 1 14 100 Tây Bắc 25m 60% 22 25,00 1.620,00 2.500,00
104 Thanh Hà B B1-4 3 5 100 Đông Bắc 25m 60% 22 24,50 1.570,00 2.450,00
105 Thanh Hà B B1-4 3 6 100 Đông Bắc 25m 60% 22 24,50 1.570,00 2.450,00
106 Thanh Hà B B1-4 3 8 100 Đông Bắc 25m 60% 22 24,50 1.570,00 2.450,00
107 Thanh Hà B B1-4 3 9 100 Đông Bắc 25m 60% 22 24,50 1.570,00 2.450,00
108 Thanh Hà B B1-4 3 10 100 Đông Bắc 25m 60% 22 TT #VALUE! #VALUE!
109 Thanh Hà B B1-4 3 11 100 Đông Bắc 25m 60% 22 26,50 1.770,00 2.650,00
110 Thanh Hà B B1-4 4 6 100 Tây Bắc 25m 60% 15 25,00 1.900,00 2.500,00
111 Thanh Hà B B1-4 4 7 100 Tây Bắc 25m 60% 15 25,00 1.900,00 2.500,00
112 Thanh Hà B B1-4 6 16 100 Tây Nam 17m 60% 13 20,00 1.480,00 2.000,00
113 Thanh Hà B B1-4 8 15 125 Tây Nam 30m 60% 22 29,00 2.525,00 3.625,00
114 Thanh Hà B B1-4 8 20 125 Tây Nam 30m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
115 Thanh Hà B B1-4 9 5 100 Đông Bắc 17m 60% 15 20,00 1.400,00 2.000,00
116 Thanh Hà B B1-4 9 21 125 Tây Nam 30m 60% 22 TT #VALUE! #VALUE!
117 Thanh Hà B B1-4 10 2 100 Bắc 25m 60% 15 24,00 1.800,00 2.400,00
118 Thanh Hà B B1-4 12 1 102 góc Tây Bắc 25m 60% 22,66 25,50 1.676,47 2.601,00
119 Thanh Hà B B1-4 12 12 127,5 Góc Đông Nam 25m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
120 Thanh Hà B B1-4 13 22 100 Đông 17m 60% 15 21,5 1.550,00 2.150,00
121 Thanh Hà B B1-4 17 19 127 Tây Nam 17m 60% 15 23 2.159,00 2.921,00
122 Thanh Hà B B1-4 29 30 100 Đông 17m 60% 13 23,00 1.780,00 2.300,00
123 Thanh Hà B B1-4 31 16 100 Tây Nam 14m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
124 Thanh Hà B B1-4 32 19 100 Tây Nam 14m 60% 13 18,50 1.330,00 1.850,00
125 Thanh Hà B B1-4 36 14 100 Tây Nam 14m 60% 13 17,00 1.180,00 1.700,00
126 Thanh Hà B B1-4 36 16 100 Tây Nam 14m 60% 13 17,00 1.180,00 1.700,00
127 Thanh Hà B B1-4 39 8 100 Tây Nam 14m 60% 13 16,00 1.080,00 1.600,00
128 Thanh Hà B B1-4 39 23 100 Tây Nam 14m 60% 13 18,00 1.280,00 1.800,00
129
130 Thanh Hà B B2-1 1 35 85,6 Đông 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
131 Thanh Hà B B2-1 1 45 85,6 Tây 17m 50% 19 21,92 1063,20 1.876,40
132 Thanh Hà B B2-1 1 49 85,6 Tây 17m 50% 19 20,99 983,20 1.796,40
133 Thanh Hà B B2-1 1 54 85,6 Tây 17m 50% 19 21,04 988,20 1.801,40
134
135 Thanh Hà B B2-1 2 7 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
136 Thanh Hà B B2-1 2 8 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
137 Thanh Hà B B2-1 2 31 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
138 Thanh Hà B B2-1 2 34 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
139 Thanh Hà B B2-1 2 36 96 Góc Đông Nam 17m 50% 20,9 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
140
141 Thanh Hà B B2-1 3 6 92,6 Góc Đông 14m 50% 19,8 35,13 2336,74 3.253,48
142 Thanh Hà B B2-1 3 34 85,6 Đông 14m 50% 18 19,99 940,40 1.710,80
143 Thanh Hà B B2-1 3 43 85,6 Đông 14m 50% 18 19,99 940,40 1.710,80
144 Thanh Hà B B2-1 3 45 77,5 Nam đầu hồi 17m 50% 19 22,87 1036,25 1.772,50
145 Thanh Hà B B2-1 3 64 85,6 Tây 17m 50% 19 20,75 963,20 1.776,40
146 Thanh Hà B B2-1 3 67 85,6 Tây 17m 50% 19 20,87 973,20 1.786,40
147 Thanh Hà B B2-1 3 70 85,6 Tây 17m 50% 19 20,75 963,20 1.776,40
148 Thanh Hà B B2-1 3 74 85,6 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
149
150 Thanh Hà B B2-1 4 1 92,4 Góc Tây Bắc 14m 50% 19,8 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
151 Thanh Hà B B2-1 4 17 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
152 Thanh Hà B B2-1 4 46 77,5 Nam 17m 50% 19 21,90 961,25 1.697,50
153 Thanh Hà B B2-1 4 57 85,6 Tây 14m 50% 18 19,23 875,40 1.645,80
154 Thanh Hà B B2-1 4 67 85,6 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
155
156 Thanh Hà B B2-3 1 3 112,5 Bắc 25m 60% 15 28,00 2475,00 3.150,00
157 Thanh Hà B B2-3 1 13 115,5 Góc Đông Nam 14m 60% 16,5 30,00 2702,70 3.465,00
158 Thanh Hà B B2-3 2 7 112,5 Bắc 25m 60% 15 29,00 2587,50 3.262,50
159 Thanh Hà B B2-3 2 12 112,5 Bắc 14m 50% 15 17,50 1125,00 1.968,75
160 Thanh Hà B B2-3 3 9 100 Đông 14m 60% 13 18,00 1280,00 1.800,00
161 Thanh Hà B B2-3 5 9 85 Đông 14m 60% 15 19,50 1147,50 1.657,50
162 Thanh Hà B B2-3 5 10 85 Đông 14m 60% 15 19,50 1147,50 1.657,50
163 Thanh Hà B B2-3 9 5 85 Bắc 25m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
164 Thanh Hà B B2-3 9 19 127,5 Góc 30m 60% 18 25,00 2269,50 3.187,50
165 Thanh Hà B B2-3 10 15 112,5 Tây 30m 60% 23 23,50 1608,75 2.643,75
166 Thanh Hà B B2-3 14 17 100 Đông 14m 60% 15 18,00 1200,00 1.800,00
167 Thanh Hà B B2-3 15 8 85 Nam 20,5m 60% 15,1 TT #VALUE! #VALUE!
168 Thanh Hà B B2-3 15 9 85 Nam 20,5m 60% 15,1 TT #VALUE! #VALUE!
169 Thanh Hà B B2-3 15 10 85 Nam 20,5m 60% 15,1 TT #VALUE! #VALUE!
170 Thanh Hà B B2-3 15 14 100 Tây 14m 60% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
171
172 Thanh Hà B B2-4 2 6 300 Tây 50m 60% 24,5 26,00 4860,00 7.800,00
173
174 Thanh Hà B M1A 4 56 70,28 Tây Nam Đông Bắc 95% 10 12,20 822,28 857,42
175 Thanh Hà B M1B 224 72,9 Tây Bắc 50% - TT #VALUE! #VALUE!
176 Thanh Hà B M1B 550 74 Đông Nam 75% 850 triệu
177 Thanh Hà B M1C 336 70,28 Đông Nam 75% 851 triệu
178 Thanh Hà B M1A kiot 40 - Tây Bắc 17m 50% - #VALUE! #VALUE! #VALUE!
179 Thanh Hà B M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m 100% 13,5 17,50 1.820,00 1.820,00
180 Thanh Hà B M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m 100% 13,5 17,50 1.820,00 1.820,00

[/chitiet]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0973 20 9988