Báo giá chung cư CT10 Đại Thanh

[giaban]15tr/m2[/giaban] [vitri]Văn quán, Quang trung[/vitri] [loaihinh]Chung cư đẹp[/loaihinh] [chudautu]Mường Thanh[/chudautu] [chitiet]
Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến ít nhất 2 nhân viên trong văn phòng để nhận được dịch vụ tư vấn miễn phí tốt nhất từ BĐS Mường Thanh.
Quý khách hãy truy cập vào sanmuongthanh.org để cập nhật thông tin , báo giá mua bán hàng ngày
 Xin trân trọng cảm ơn!
 
Bảng Báo Giá Chung Cư CT10 Đại Thanh
Cập nhật ngày 26/11/2016
 
KĐT
Tòa nhà
Tầng
Phòng
Diện tích (m2)
Hướng ban công
Hướng cửa
Giá gốc (trđ)
Tiến độ TT

Tổng số tiền mua căn hộ
Đại Thanh
CT10A
Pent
2

Tây Bắc ô góc
Đông Nam
10.3
100%
950 triệu bao tên


Đại Thanh
CT10A
15
4
38.82
Tây Bắc
Đông Nam
10
100%
700trđ
Đại Thanh
CT10A
18
4
38.82
Tây Bắc
Đông Nam
10
100%
605 triệu có đồ bao tên


Đại Thanh
CT10A
11
10
47.31
Tây Bắc
Đông Nam
10
100%
820 triệu đồng bao tên có đồ
Đại Thanh
CT10A
17
10
47.31
Tây Bắc
Đông Nam
10
100%
825 triệu đồng bao tên có đồ


Đại Thanh
CT10A
29
12
47.31
Tây Bắc
Đông Nam
10
100%
850 trđ bao tên có đồ


Đại Thanh
CT10A
29
14
47.31
Tây Bắc
Đông Nam
10
100%
820 triệu có đồ


Đại Thanh
CT10A
19
18
55.8
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
960 triệu bao tên


Đại Thanh
CT10A
5
20
36.16
thông Tầng
Tây Bắc
10
100%
650 triệu bao tên có đồ
Đại Thanh
CT10A
25
20
36.16
thông Tầng
Tây Bắc
10
100%
570 triệu bao tên


Đại Thanh
CT10A
14
22
36.16
thông tầng
Đông Nam
10
100%
600 triệu
Đại Thanh
CT10A
16
22
36.16
thông Tầng
Đông Nam
10
100%
600 triệu có đồ
Đại Thanh
CT10A
18
22
36.16
thông Tầng
Đông Nam
10
100%
570 trệu bao tên, full đồ.
Đại Thanh
CT10A
25
22
36.16
thông Tầng
Đông Nam
10
100%
530 triệu bao tên có đồ


Đại Thanh
CT10A
4
24
59.9
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
13.39
100%
960 trđ bao tên


Đại Thanh
CT10A
31
26
59.9
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
10.3
100%
960 trđ bao tên


Đại Thanh
CT10A
16
28
47.32
Đông Nam
Tây Bắc
10
100%
840 triệu có đồ
Đại Thanh
CT10A
20
28
47.32
Đông Nam
Tây Bắc
10
100%
780 triệu có đồ


Đại Thanh
CT10A
27
30
47.31
Đông Nam
Tây Bắc
10
100%
825tr bao tên có đồ


Đại Thanh
CT10A
20
36
59.9
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
1,3 tỷ full đồ


Đại Thanh
CT10A
23
36
76.86
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
1,3 tỷ
Đại Thanh
CT10A
25
36
76.86
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
1,25 tỷ
Đại Thanh
CT10A
30
36
76.86
Đông Nam
Tây Bắc
10
100%
1,25 tỉ


Đại Thanh
CT10A
16
42
36.16
Thông Tầng
Đông Nam
10
100%
600Tr/căn Bao tên (có đồ)
Đại Thanh
CT10A
30
42
36.16
Thông Tầng
Đông Nam
10
100%
525 triệu bao tên có đồ


Đại Thanh
CT10A
25
44
36.16
Thông Tầng
Tây Bắc
10
100%
625Tr/căn Bao tên có đồ


Đại Thanh
CT10B
3
2
59.9
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
13.39
100%
TT
Đại Thanh
CT10B
5
2
59.9
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
13.39
100%
1 tỷ
Đại Thanh
CT10B
25
2
59.9
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
13.39
100%
1150 tr bao tên
Đại Thanh
CT10B
24
2
59.9
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
13.39
100%
950tr bao tên
Đại Thanh
CT10C
30
2
59.9
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
13.39
100%
950 trđ/căn hộ Bao tên


Đại Thanh
CT10B
5
4
76.86
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
1,2 tỷ


Đại Thanh
CT10C
16
6
55.77
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
980 triệu bao tên
Đại Thanh
CT10C
27
6
55.77
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
Thỏa thuận


Đại Thanh
CT10C
8
8
38.92
Tây Bắc
Đông Nam
10
100%
620 triệu bao tên
Đại Thanh
CT10C
21
8
38.92
Tây Bắc
Đông Nam
10
100%
650 triệu bao tên có đồ
Đại Thanh
CT10C
Pent
8
49.5
Tây Bắc
Đông Nam
10
100%
750 triệu bao tên


Đại Thanh
CT10B
19
12
38.92
Tây Bắc
Đông Nam
10
100%
650trđ bao tên
Đại Thanh
CT10C
22
12
38.92
Tây Bắc
Đông Nam
10
100%
645 triệu bao tên có đồ
Đại Thanh
CT10C
28
12
38.92
Tây Bắc
Đông Nam
10
100%
650 triệu bao tên có đồ


Đại Thanh
CT10C
27
10
55.77
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
900 triệu bao tên sổ


Đại Thanh
CT10B
19
14
59.9
Tây Bắc
Đông Nam
13.39
100%
1,1 tỷ bao tên có đồ
Đại Thanh
CT10C
30
14
59.9
Tây Bắc
Đông Nam
13.39
100%
1.050 tỷ có đồ


Đại Thanh
CT10B
20
16
55.8
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
900 triệu bao tên có đồ


Đại Thanh
CT10B
9
18
36.16
thông Tầng
Tây Bắc
10
100%
620 triệu bao tên
Đại Thanh
CT10B
11
18
36.16
thông Tầng
Tây Bắc
10
100%
620 triệu bao tên có đồ
Đại Thanh
CT10B
12
18
36.16
thông Tầng
Tây Bắc
10
100%
620 triệu bao tên
Đại Thanh
CT10B
18
18
36.16
thông Tầng
Tây Bắc
10
100%
540 triệu bao tên


Đại Thanh
CT10B
7
20
36.16
thông Tầng
Đông Nam
10
100%
610 triệu bao tên có đồ
Đại Thanh
CT10B
14
20
36.16
thông Tầng
Đông Nam
10
100%
530 triệu bao tên có đồ


Đại Thanh
CT10B
25
22
55.8
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
950 triệu bao tên
Đại Thanh
CT10B
26
22
55.8
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
1 tỷ
Đại Thanh
CT10B
28
22
55.8
Tây Nam
Đông Nam
13
100%
950 triệu bao tên có đồ


Đại Thanh
CT10C
5
24
59.9
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
13.39
100%
1,030 tỷ có đồ
Đại Thanh
CT10B
27
24
59.9
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
11.33
100%
960 triệu có đồ


Đại Thanh
CT10C
15
26
38.92
Đông Nam
Tây Bắc
10
100%
700trđ/căn bao tên có đồ
Đại Thanh
CT10C
21
26
38.92
Đông Nam
Tây Bắc
10
100%
680 triệu bao tên


Đại Thanh
CT10B
19
28
55.77
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
980 triệu bao tên
Đại Thanh
CT10C
24
28
55.77
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
930 triệu có đồ
Đại Thanh
CT10C
28
28
55.77
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
970trđ bao tên


Đại Thanh
CT10B
6
32
55.77
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
870 tr bao tên


Đại Thanh
CT10B
11
32
55.77
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
850trđ
Đại Thanh
CT10B
28
32
55.77
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
980 triệu bao tên


Đại Thanh
CT10B
17
34
76.86
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
1,3 tỷ bao tên
Đại Thanh
CT10C
23
34
76.86
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
1,3 tỷ bao tên


Đại Thanh
CT10C
3
36
59.9
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
13.39
100%
950 triệu bao tên
Đại Thanh
CT10B
6
36
59.9
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
13.39
100%
1,050 triệu bao tên có đồ
Đại Thanh
CT10B
16
36
59.9
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
13.39
100%
1,050 triệu bao tên full đồ


Đại Thanh
CT10B
19
38
55.8
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
950 triệu
Đại Thanh
CT10C
22
38
55.8
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
810 triệu
Đại Thanh
CT10C
28
38
55.8
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
TT


Đại Thanh
CT10B
12A
40
36.16
Thông Tầng
Đông Nam
10
100%
550trđ
Đại Thanh
CT10B
15
40
36.16
Thông Tầng
Đông Nam
10
100%
625 triệu đồng
Đại Thanh
CT10B
28
40
36.16
Thông Tầng
Đông Nam
10
100%
560 triệu bao tên có đồ


Đại Thanh
CT10C
29
42
36.16
Thông Tầng
Tây Bắc
10
100%
525 triệu có đồ
Đại Thanh
CT10B
31
42
36.16
Thông Tầng
Đông Nam
10
100%
530tr, full đồ, bao tên.


Đại Thanh
CT10C
12
44
55.77
Đông Bắc
Tây Nam
13
100%
1050 triệu
Đại Thanh
CT10C
16
44
55.77
Đông Bắc
Tây Nam
13
100%
1050 triệu


Đại Thanh
CT10C
3
4613
100%
900 triệu bao tênDự án khác

 [/chitiet]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0973 20 9988