BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH2A LINH ĐÀM


Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến ít nhất 2 nhân viên trong Văn phòng BĐS Mường Thanh để nhận được dịch vụ tư vấn miễn phí tốt nhất .

 Xin trân trọng cảm ơn!
Bảng Báo Giá Chung Cư HH2A Linh Đàm 
Cập nhật ngày 26/11/2016

Khu đô thị
Tòa nhà
Tầng
Phòng
Diện tích (m2)
Hướng Ban công
Hướng Cửa
Giá gốc (Triệu/m2)
Tiến độ
Chênh lệch (Triệu/căn)
Giá bán (Triệu/m2)
Tổng số tiền mua căn hộ
Linh Đàm
HH2A
8
2
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15.965
100%
175
18.09
   1,488.12
Linh Đàm
HH2A
9
2
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15.965
100%
190
18.28
   1,503.12
Linh Đàm
HH2A
11
2
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15.965
100%
190
18.28
   1,503.12
Linh Đàm
HH2A
12
2
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15.965
100%
190
18.28
   1,503.12
Linh Đàm
HH2A
16
2
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15.965
100%
190
18.28
   1,503.12
Linh Đàm
HH2A
17
2
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15.45
100%
235
18.31
   1,505.76
Linh Đàm
HH2A
23
2
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
14.935
100%
240
17.85
   1,468.40
Linh Đàm
HH2A
30
2
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
14.42
100%
175
16.55
   1,361.05
Linh Đàm
HH2A
35
2
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
14.42
100%
160
16.37
   1,346.05
Linh Đàm
HH2A
37
2
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
13.905
100%
215
16.52
   1,358.69
Linh Đàm
HH2A
38
2
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
13.905
100%
140
15.61
   1,283.69
Linh Đàm
HH2A
7
4
71.96
Đông Nam
Tây Bắc
15.5
100%
180
18.00
  1,295.38
Linh Đàm
HH2A
8
4
71.96
Đông Nam
Tây Bắc
15.5
100%
215
18.49
   1,330.38
Linh Đàm
HH2A
12
4
71.96
Đông Nam
Tây Bắc
15.5
100%
225
18.63
   1,340.38
Linh Đàm
HH2A
21
4
71.96
Đông Nam
Tây Bắc
14.5
100%
245
17.90
   1,288.42
Linh Đàm
HH2A
22
4
71.96
Đông Nam
Tây Bắc
14.5
100%
TT


Linh Đàm
HH2A
28
4
71.96
Đông Nam
Tây Bắc
14.5
100%
215
17.49
   1,258.42
Linh Đàm
HH2A
40
4
71.96
Đông Nam
Tây Bắc
13.5
100%
125
15.24
   1,096.46
Linh Đàm
HH2A
30
6
70.32
Đông Nam
Tây Bắc
14
100%
TT


Linh Đàm
HH2A
40
6
70.32
Đông Nam
Tây Bắc
13.5
100%
160
15.78
   1,109.32
Linh Đàm
HH2A
9
8
70.32
Đông Nam
Tây Bắc
15.5
100%
230
18.77
  1,319.96
Linh Đàm
HH2A
15
8
70.32
Đông Nam
Tây Bắc
15.5
100%
205
18.42
   1,294.96
Linh Đàm
HH2A
22
8
70.32
Đông Nam
Tây Bắc
14.5
100%


 1,280 triệu 
Linh Đàm
HH2A
27
8
70.32
Đông Nam
Tây Bắc
14.5
100%
TT


Linh Đàm
HH2A
29
8
70.32
Đông Nam
Tây Bắc
14
100%
235
17.34
   1,219.48
Linh Đàm
HH2A
pent
8
49.44
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%
285
18.76
      927.72
Linh Đàm
HH2A
12
10
71.96
Đông Nam
Tây Bắc
15.5
100%
220
18.56
   1,335.38
Linh Đàm
HH2A
12A
10
71.96
Đông Nam
Tây Bắc
15
100%
TT


Linh Đàm
HH2A
28
10
71.96
Đông Nam
Tây Bắc
14.5
100%
240
17.84
   1,283.42
Linh Đàm
HH2A
7
12
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15.965
100%
210
18.52
   1,523.12
Linh Đàm
HH2A
10
12
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15.965
100%
240
18.88
  1,553.12
Linh Đàm
HH2A
12
12
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15.965
100%
225
18.70
   1,538.12
Linh Đàm
HH2A
17
12
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15.45
100%
230
18.25
   1,500.76
Linh Đàm
HH2A
19
12
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15.45
100%
200
17.88
  1,470.76
Linh Đàm
HH2A
21
12
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
14.935
100%
265
18.16
   1,493.40
Linh Đàm
HH2A
24
12
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
14.935
100%
225
17.67
   1,453.40
Linh Đàm
HH2A
28
12
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
14.935
100%
225
17.67
   1,453.40
Linh Đàm
HH2A
31
12
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
14.42
100%
205
16.91
   1,391.05
Linh Đàm
HH2A
33
12
82.25
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
14.42
100%
225
17.16
   1,411.05
Linh Đàm
HH2A
4
14
55.59
Tây Nam
Đông Nam
15
100%
230
19.14
  1,063.85
Linh Đàm
HH2A
pent
18
45.48
Đông Nam
Tây Bắc
13
100%


 785 triệu
Linh Đàm
HH2A
10
22
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
15.965
100%
305
19.67
   1,618.12
Linh Đàm
HH2A
12
22
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
15.965
100%
TT


Linh Đàm
HH2A
12A
22
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
15.45
100%
TT


Linh Đàm
HH2A
18
22
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
15.45
100%
270
18.73
  1,540.76
Linh Đàm
HH2A
24
22
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
14.935
100%
TT


Linh Đàm
HH2A
30
22
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
14.42
100%
255
17.52
  1,441.05
Linh Đàm
HH2A
31
22
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
14.42
100%
305
18.13
   1,491.05
Linh Đàm
HH2A
36
22
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
13.905
100%
TT


Linh Đàm
HH2A
37
22
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
13.905
100%
215
16.52
   1,358.69
Linh Đàm
HH2A
39
22
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
13.905
100%
210
16.46
   1,353.69
Linh Đàm
HH2A
40
22
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
13.905
100%
210
16.46
   1,353.69
Linh Đàm
HH2A
9
24
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
15.5
100%
280
19.39
   1,395.38
Linh Đàm
HH2A
12A
24
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
15
100%


 1,45 tỷ
Linh Đàm
HH2A
14
24
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
15.5
100%
255
19.04
   1,370.38
Linh Đàm
HH2A
24
24
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
14.5
100%
315
18.88
   1,358.42
Linh Đàm
HH2A
26
24
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
14.5
100%
275
18.32
   1,318.42
Linh Đàm
HH2A
29
24
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
14
100%
TT


Linh Đàm
HH2A
37
24
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
13.5
100%
200
16.28
  1,171.46
Linh Đàm
HH2A
15
26
70.32
Tây Bắc
Đông Nam
15.5
100%
290
19.62
   1,379.96
Linh Đàm
HH2A
20
26
70.32
Tây Bắc
Đông Nam
15
100%
260
18.70
  1,314.80
Linh Đàm
HH2A
24
26
70.32
Tây Bắc
Đông Nam
14.5
100%
285
18.55
   1,304.64
Linh Đàm
HH2A
27
26
70.32
Tây Bắc
Đông Nam
14.5
100%
240
17.91
   1,259.64
Linh Đàm
HH2A
30
26
70.32
Tây Bắc
Đông Nam
14
100%
290
18.12
   1,274.48
Linh Đàm
HH2A
40
26
70.32
Tây Bắc
Đông Nam
13.5
100%
160
15.78
   1,109.32
Linh Đàm
HH2A
16
28
70.32
Tây Bắc
Đông Nam
15.5
100%
285
19.55
   1,374.96
Linh Đàm
HH2A
20
28
70.32
Tây Bắc
Đông Nam
15
100%
300
19.27
   1,354.80
Linh Đàm
HH2A
25
28
70.32
Tây Bắc
Đông Nam
14.5
100%
305
18.84
   1,324.64
Linh Đàm
HH2A
30
28
70.32
Tây Bắc
Đông Nam
14
100%
250
17.56
  1,234.48
Linh Đàm
HH2A
31
28
70.32
Tây Bắc
Đông Nam
14
100%
TT


Linh Đàm
HH2A
pent
28
49.44
Tây Bắc
Đông Nam
13
100%
245
17.96
      887.72
Linh Đàm
HH2A
9
30
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
15.5
100%
285
19.46
   1,400.38
Linh Đàm
HH2A
12A
30
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
15
100%
290
19.03
   1,369.40
Linh Đàm
HH2A
17
30
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
15
100%
275
18.82
   1,354.40
Linh Đàm
HH2A
21
30
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
14.5
100%
TT
21tr/m2

Linh Đàm
HH2A
26
30
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
14.5
100%
TT


Linh Đàm
HH2A
28
30
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
14.5
100%
290
18.53
   1,333.42
Linh Đàm
HH2A
35
30
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
14
100%
230
17.20
   1,237.44
Linh Đàm
HH2A
40
30
71.96
Tây Bắc
Đông Nam
13.5
100%
210
16.42
   1,181.46
Linh Đàm
HH2A
7
32
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
15.965
100%
325
19.92
   1,638.12
Linh Đàm
HH2A
9
32
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
15.965
100%
230
18.76
  1,543.12
Linh Đàm
HH2A
12
32
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
15.965
100%
325
19.92
   1,638.12
Linh Đàm
HH2A
15
32
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
15.965
100%
275
19.31
   1,588.12
Linh Đàm
HH2A
23
32
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
14.935
100%
285
18.40
   1,513.40
Linh Đàm
HH2A
26
32
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
14.935
100%
295
18.52
  1,523.40
Linh Đàm
HH2A
31
32
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
14.42
100%
305
18.13
   1,491.05
Linh Đàm
HH2A
32
32
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
14.42
100%
TT


Linh Đàm
HH2A
34
32
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
14.42
100%
255
17.52
   1,441.05
Linh Đàm
HH2A
37
32
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
13.905
100%
215
16.52
   1,358.69
Linh Đàm
HH2A
38
32
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
13.905
100%
205
16.40
   1,348.69
Linh Đàm
HH2A
39
32
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
13.905
100%
215
16.52
   1,358.69
Linh Đàm
HH2A
40
32
82.25
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
13.905
100%
190
16.22
   1,333.69
Linh Đàm
HH2A
Kiot
40
34.8
Tây Bắc
Tây Bắc
30
100%
TTDự án khác

[/chitiet]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0973 20 9988