BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH2C LINH ĐÀM


Bảng Báo Giá Chung Cư HH2C Linh Đàm 

Khu đô thị
Tòa nhà
Tầng
Phòng
Diện tích (m2)
Hướng Ban công
Hướng Cửa
Giá gốc (Triệu/m2)
Tiến độ
Chênh lệch (Triệu/căn)
Giá bán (Triệu/m2)
Tổng số tiền mua căn hộ
Linh Đàm
HH2C
11
2
76.27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15.965
100%
230
18.981
     1,447.65
Linh Đàm
HH2C
15
2
76.27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15.965
100%
210
18.718
     1,427.65
Linh Đàm
HH2C
18
2
76.27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15.45
100%
215
18.269
     1,393.37
Linh Đàm
HH2C
28
2
76.27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14.935
100%
215
17.754
     1,354.09
Linh Đàm
HH2C
39
2
76.27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
13.905
100%
170
16.134
    1,230.53 












Linh Đàm
HH2C
17
4
67.04
Tây Nam
Đông Bắc
15
100%
245
18.655
     1,250.60
Linh Đàm
HH2C
27
4
67.04
Tây Nam
Đông Bắc
14.5
100%
200
17.483
     1,172.08












Linh Đàm
HH2C
pent
6
44.64
Tây Nam
Đông Bắc
13
100%
175
16.920
        755.32












Linh Đàm
HH2C
5
12
76.27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15.965
100%
170
18.194
    1,387.65 
Linh Đàm
HH2C
6
12
76.27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15.965
100%
180
18.325
     1,397.65
Linh Đàm
HH2C
8
12
76.27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15.965
100%
175
18.259
     1,392.65
Linh Đàm
HH2C
11
12
76.27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15.965
100%
175
18.259
     1,392.65
Linh Đàm
HH2C
14
12
76.27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15.965
100%
165
18.128
     1,382.65
Linh Đàm
HH2C
31
12
76.27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14.42
100%
195
16.977
     1,294.81
Linh Đàm
HH2C
39
12
76.27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
13.905
100%
115
15.413
     1,175.53












Linh Đàm
HH2C
3
16
44.95
Tây Nam
Tây Bắc
15
100%


 850 triệu












Linh Đàm
HH2C
20
18
45.48
Tây Nam
Đông Bắc
15
100%
200
19.398
       882.20 












Linh Đàm
HH2C
28
20
55.59
Tây Bắc
Đông Bắc
14.5
100%
250
18.997
     1,056.06












Linh Đàm
HH2C
9
22
76.27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15.965
100%
315
20.095
     1,532.65
Linh Đàm
HH2C
11
22
76.27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15.965
100%
TT


Linh Đàm
HH2C
15
22
76.27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15.965
100%
335
20.357
     1,552.65
Linh Đàm
HH2C
22
22
76.27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14.935
100%
345
19.458
     1,484.09
Linh Đàm
HH2C
25
22
76.27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14.935
100%
355
19.590
     1,494.09












Linh Đàm
HH2C
11
26
65.52
Đông Bắc
Tây Nam
15.5
100%
295
20.002
     1,310.56












Linh Đàm
HH2C
35
28
65.52
Đông Bắc
Tây Nam
14
100%
TT














Linh Đàm
HH2C
8
30
67.04
Đông Bắc
Tây Nam
15.5
100%


 1,5 tỷ
Linh Đàm
HH2C
12A
30+32
143.67
Đông Bắc
Tây Nam
15
100%
TT














Linh Đàm
HH2C
3
32
76.27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15.45
100%
200
18.072
     1,378.37
Linh Đàm
HH2C
15
32
76.27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15.965
100%
TT


Linh Đàm
HH2C
19
32
76.27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15.45
100%
385
20.498
     1,563.37
Linh Đàm
HH2C
25
32
76.27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14.395
100%
385
19.443
     1,482.91
Linh Đàm
HH2C
27
32
76.27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14.395
100%
TT














Linh Đàm
HH2C
37
34
55.59
Đông Nam
Đông Bắc
13.5
100%
TT














Linh Đàm
HH2C
9
40
55.59
Đông Nam
Tây Nam
15.5
100%


 1,2 tỷ












Linh Đàm
HH2C
Ki ốt
12
41.42
---
Đông Bắc
30
100%
2600
92.772
     3,842.60
Linh Đàm
HH2C
Ki ốt
34
31.85
---
Tây Nam
28
100%
1800
84.515
     2,691.80














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0973 20 9988